Pielgrzymka dzieci do swej Matki

16 czerwca 2019 r. w niedzielę odbyła się kolejna Pielgrzymka dzieci z Warszawy zorganizowana przez s.Joannę M. do Królowej na Jasną Górę. Dwie wcześniejsze  związane były z dziećmi przedszkolnymi, ta obecna dotyczyła dzieci  szkolnych...

Pielgrzymka Matki do swych dzieci

W dniach 7-11 czerwca 2019r. w domu zakonnym w Warszawie przy ul. Syrokomli 23 przebywała Kopia Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Ikona Maryi peregrynuje w rodzinach z racji zakończonej peregrynacji Cudownego Obrazu w diecezji...

Patronalne święto

26 kwietnia przypada uroczystość Patronalna Zgromadzenia Matki Bożej Dobrej Rady. Do celebracji tego wydarzenia, Zgromadzenie przygotowuje się  poprzez 9 dniową Nowennę, zwieńczoną Eucharystią w intencji Zgromadzenia. Maryja jest Matką dla każdego i każdej z...

Wielkanocne życzenia

  Wielkanocne pozdrowienia i życzenia płyną od tych na rzecz, których Zgromadzenie dokonało zbiórki zarówno różańców i okularów jak i znaczków na misje.

Radość Zmartwychwstania

Niech Zmartwychwstały Chrystus będzie wypełnieniem serc wszystkich ludzi na świecie, w sposób szczególny każdej Siostry Pocieszycielki w tym Roku Jubileuszowym. Dzielmy się radością świąt wielkanocnych z każdym spotkanym człowiekiem. Niech łaski płynące z tego...

Boże lekcje czyli Rekolekcje

Wielki Post to czas „ostatniej chwili”, czas mojego i twojego przemyślenia i nawrócenia przed świętem Zmartwychwstania. Rekolekcje wielkopostne w Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Warszawie to przyglądanie się postaciom Biblii towarzyszących Jezusowi w ostatniej...

Miłość naszego Pana

Wielki Post to czas odnowienia swojej miłości do naszego Odkupiciela. Miłość wypisana Ranami i Krzyżem do nas grzeszników. Czy może być większa miłość? Czym odpłacamy za wzgardę jaką przyjął w naszym imieniu, za niesprawiedliwe...

Jesteśmy z papieżem Franciszkiem przy Maryi

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego jest dla nas osób konsekrowanych dniem wyjątkowej łączności z Maryją. Każda z nas jak Ona odpowiedziała na wezwanie Boga swoim osobistym „Fiat”. Dlatego czujemy bliską więź z Maryją Matką Boga i...

Jubileusz Zgromadzenia

19 marca 2019r. to pamiętna data dla naszego Zgromadzenia. W tym dniu przypadła 125 rocznica powstania Zgromadzenia założonego przez bł. O. Honorata Koźmińskiego.

Jubileuszowy Rok – 19 marca 1894 – 2019.

19 marca 2019r. Zgromadzenie Sióstr Pocieszycielek NSJ obchodzi Jubileuszowy Rok – 125 lat od założenia Zgromadzenia przez O. Honorata Koźmińskiego. Powołał on do istnienia Zgromadzenie dla kształcenia młodzieży poprzez zakładane czytelnie w Warszawie. Czytelnie...