AKTY PO PRZEBUDZENIU.

Pocieszajmy Serce Pana- miłością i ofiarą.

Niech mnie przeżegna w Imię Ojca i Syna i Ducha św., Najświętsza i Najukochańsza Matka i Pani moja Niepokalana Maryja. Bądź na wieki błogosławiona i czczona Trójco Przenajświętsza przez Przenajświętsze Serce Pana Jezusa. Cześć Ci oddaję Przenajświętszy Panie Jezu Chryste, tu i we wszystkich kościołach obecny.

Pragnę wynagradzać zniewagi Ci wyrządzane i pocieszać Twe Boskie Serce. Pozdrawiam Cię Niepokalana Panno Maryjo, święty Józefie, św. Ojcze Franciszku i Was wszyscy święci Patronowie moi z tym zapałem i miłością, z jaką Was pozdrawiają dusze niewinne i święte. Dziękuję Ci Boże, żeś mi dozwolił doczekać dnia dzisiejszego dla chwalenia Ciebie. Ofiaruję Ci serce moje i wszystkie sprawy moje w zjednoczeniu z zasługami Jezusa Chrystusa i proszę, abyś mi raczył pobłogosławić.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga…

Anioł Pański… 

Modlitwa przed rozmyślaniem: Boże tu obecny i wszystko widzący, bez Którego łaski i pomocy nawet pomyśleć zbawiennie nie jestem zdolna, uniżam się w przepaści nędzy mojej przed Najświętszym Majestatem Twoim i Tobie na większą cześć i chwałę to rozmyślanie ofiaruję. Błagam Cię przez  zasługi Pana Jezusa, przez przyczynę Najświętszej Matki Jego Maryi i świętych Patronów moich, abyś raczył mój umysł oświecić i serce poruszyć, aby wszystkie moje myśli i akty ku lepszemu poznawaniu Ciebie i siebie i ku naprawie czci Twojej a mojej poprawie i uświęceniu zmierzały. Amen.

Akt osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu ( wg. św. Małgorzaty ). 

Ja S. Maria… oddaję i poświęcam NSJ moją osobę i moje życie, moje uczynki, troski i cierpienia, nie chcąc używać żadnej cząstki mego jestestwa, jeno aby czcić, miłować i wielbić to Serce. Mam niezłomną wolę całkowicie należeć do Ciebie i czynić wszystko z miłości ku Niemu, wyrzekając się z całego serca tego wszystkiego, co by Mu się mogło nie podobać. Obieram więc Ciebie, Najświętsze Serce Jezusa za jedyny przedmiot mojej miłości, za Opiekuna mego życia, za rękojmię mego zbawienia, za lekarstwo na moją ułomność i niestałość, za naprawienie wszystkich błędów mojego życia i za pewne schronienie w godzinę mej śmierci. Bądź więc o Serce pełne dobroci moim przebłaganiem wobec Boga Ojca i odwróć ode mnie strzały Jego sprawiedliwego gniewu. O Serce pełne miłości, w Tobie pokładam całą mą ufność, gdyż wszystkiego się obawiam po mojej słabości i złości, natomiast spodziewam się wszystkiego po Twojej dobroci. Zniszcz więc we mnie wszystko cokolwiek może ci się nie podobać albo sprzeciwiać. Niech Boska Twa miłość tak głęboko wniknie w me serce bym nigdy nie mogła zapomnieć o Tobie ani się od Ciebie oddalić. Błagam Cię przez nieskończoną Twą dobroć, niech imię moje będzie zapisane w Tobie, gdyż pragnę by całym mym szczęściem i najwyższą mą chwałą było żyć i umierać jako wierna służebnica Twoja. Amen.

*******************************************************************************************************

MODLITWY W POŁUDNIE:  

Przyjdź Duchu św., napełnij serca Twych wiernych -a ogień miłości Twojej racz w nas zapalić. (rachunek sumienia 2 minuty)

1. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu…

2.  Komunia duchowa…

Najświętsze Serce Jezusa dobroci i miłości pełne, Tobie zawierzam siebie samą i całe moje życie. Jezu bądź moim Panem i Zbawicielem. Amen.  

 3. Anioł Pański…

  4. W intencji Ojca św: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

  5.  Modlitwa za biskupów: Zbawicielu świata, Jezu Chryste, który rozesłałeś Apostołów po ziemi, aby głosili Twą naukę, błogosław ich następców a szczególnie naszego Arcypasterza….. Dodaj mu sił do przezwyciężania trudów, błogosław jego  apostolskiej pracy, aby przyniosła stokrotne owoce. Matko Dobrej Rady, Wspieraj nas swoją radą.

   6. Modlitwa o powołania: Jezu Ty nas wezwałeś do pocieszania Twojego Boskiego Serca, które nieustannie przeżywa Mękę Ogrójca w członkach swego Kościoła, cierpiących z powodu utraty wiary lub zmęczonych ciągłą walką z Bogiem. Prosimy  Cię pokornie, ożyw na nowo naszą Rodzinę Zakonną ofiarną miłością i apostolską żarliwością o zbawienie braci i pomnóż nas w liczbie, abyśmy zawsze były chwałą i radością Twego Serca. Amen. 

Po obiedzie Ps.50. 

1. Zmiłuj się nade mną Boże w łaskawości swojej.
W ogromie swej litości zgładź nieprawość moją.

2. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
I oczyść mnie z grzechu mojego.

3. Uznaję bowiem nieprawość swoją,
A grzech mój jest zawsze przede mną.

4. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem
I uczyniłem, co złe jest, przed Tobą.

5. Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku
I prawy w swoim sądzie.

6. Oto urodziłem się obciążony winą
I jako grzesznika poczęła mnie matka.

7. A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie,
Naucz mnie tajemnic mądrości.

8. Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty,
Obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.

9. Spraw, abym usłyszał radość i wesele,
Niech się radują kości, które skruszyłeś.

10. Odwróć swe oblicze od moich grzechów
I zmaż wszystkie moje przewinienia.

11. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste
I odnów we mnie moc ducha.

12. Nie odrzucaj mnie od swego oblicza
I nie odbieraj mi świętego ducha swego.

13. Przywróć mi radość z Twojego zbawienia
I wzmocnij mnie duchem ofiarnym.

14. Będę nieprawych nauczał dróg Twoich,
I wrócą do Ciebie grzesznicy.

15. Uwolnij mnie, Boże, od kary za krew przelaną, Boże, mój Zbawco,
Niech sławi mój język Twoją sprawiedliwość.

16. Panie otwórz wargi moje,
A usta moje będą głosić Twoją chwałę.

17. Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz,
A całopalenia choćbym dał, nie przyjmiesz.

18. Boże, moją ofiarą jest duch skruszony,
Pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.

19. Chwała Ojcu i Synowi,
I Duchowi Świętemu.

20. Jak była na początku teraz i zawsze,
I na wieki wieków. Amen. 

*******************************************************************************************************

MODLITWY POPOŁUDNIOWE

1.Litania do Najśw. Serca P. Jezusa.

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
 
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
 
Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, przybytku Najwyższego, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, zelżywością napełnione, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych, zmiłuj się nad nami.
 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
 

K. Jezu cichy i pokornego serca.

W. Uczyń serca nasze według Serca Twego.

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę, i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa, † daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twojego miłosierdzia, * i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

2. Antyfona: Do Serca Twojego uciekamy się, Jezu Boski Zbawicielu. Naszymi grzechami racz się nie zrażać, o Panie Święty! Ale od wszelakich złych czynów racz nas zawsze zachować, Boże łaskawy i najlitościwszy!. O Jezu dobry, Zbawicielu słodki, Pośredniku Boski, jedyna ucieczko nasza! W Sercu Twoim racz nas obmyć, do Serca Twojego racz nas przygarnąć, w Twym Sercu na wieki racz nas zachować.

3. Modlitwa za Ojca św. Pan niechaj Go zachowa, ożywia, uszczęśliwia na ziemi  i niech Go nie poddaje w moc nieprzyjaciół Jego. Niech będzie pokój w mocy Twojej – i obfitość w zamkach Twoich. Panie wysłuchaj modlitwy nasze- a wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Boże wszystkich wiernych Pasterzu i Rządco, wejrzyj miłościwie na Sługę Swego …… któregoś Najwyższym Kościoła Twego Pasterzem postanowić raczył. Spraw, abym tym, którymi rządzi słowem i przykładem  przyświecał i razem z owczarnią sobie powierzoną przyszedł do żywot wiecznego . Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pomoc Boża niech będzie zawsze z nami. Amen.

O pogłębienie życia wewnętrznego w naszym Zgromadzeniu:

O Jezu, Twemu Sercu powierzam tę sprawę: racz spojrzeć na nas, a potem uczyć co Ci Twe Serce podyktuje – bo Ty wszystko możesz. O Jezu liczę na Ciebie- bo Ty wszystko możesz. Powierzam się Tobie- bo Ty wszystko możesz. Ufam Tobie- bo Ty wszystko możesz. Jestem pewną Ciebie- bo Ty wszystko możesz. O Jezu najsłodszy o wiele już łask prosiłam Ciebie i tym razem gorąco błagam o wysłuchanie. Racz umieścić tę prośbę moją w Twym Najświętszym  Sercu . Gdy Ojciec Przedwieczny ujrzy ją zroszoną Twoją Najdroższą Krwią, nie będzie mógł odmówić , bo to już nie moja ale Twoja będzie prośba o najdobrotliwszy Jezu. Całą moją nadzieję pokładam w Twym Boskim Sercu, przeto wiem, że nie będę zawiedziona w mej ufności. Amen.

Najświętsze Serce Jezusa- Wierzę w Twoją miłość dla mnie.

Niepokalane Serce Maryi- módl się za nami.

Modlitwa za ks. Arcybiskupa, Księży Spowiedników, Matkę Generalną i Zarząd Zgromadzenia

O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,
Nawiedz dusz wiernych Tobie krąg.
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.

Pocieszycielem jesteś zwan
I najwyższego Boga dar.
Tyś namaszczeniem naszych dusz,
Zdrój żywy, miłość, ognia żar.

Ty darzysz łaską siedemkroć,
Bo moc z prawicy Ojca masz,
Przez Boga obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.

Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej
I wątłą słabość naszych ciał
Pokrzep stałością mocy Twej.

Nieprzyjaciela odpędź w dal
I Twym pokojem obdarz wraz.
Niech w drodze za przewodem Twym
Miniemy zło, co kusi nas.

Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był.
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił.

Niech Bogu Ojcu chwała brzmi,
Synowi, który zmartwychwstał,
I Temu, co pociesza nas,
Niech hołd wieczystych płynie chwał.
Amen.

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO:

Do Miłosiernego Serca Pana Jezusa przez pośrednictwo bł. O. Honorata o nawrócenie grzeszników, łaskę odnowy naszego Zgromadzenia oraz o dar nowych powołań.

RÓŻANIEC I  LITANIA DO NAJŚW. MARYI PANNY. 

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, – módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Matko Chrystusowa,
Matko Kościoła,
Matko miłosierdzia,
Matko łaski Bożej,
Matko nadziei,
Matko nieskalana,
Matko najczystsza,
Matko dziewicza,
Matko nienaruszona,
Matko najmilsza,
Matko przedziwna,
Matko dobrej rady,
Matko Stworzyciela,
Matko Zbawiciela,
Panno roztropna,
Panno czcigodna,
Panno wsławiona,
Panno można,
Panno łaskawa,
Panno wierna,
Zwierciadło sprawiedliwości,
Stolico mądrości,
Przyczyno naszej radości,
Przybytku Ducha Świętego,
Przybytku chwalebny,
Przybytku sławny pobożności,
Różo duchowna,
Wieżo Dawidowa,
Wieżo z kości słoniowej,
Domie złoty,
Arko przymierza,
Bramo niebieska,
Gwiazdo zaranna,
Uzdrowienie chorych,
Ucieczko grzesznych,
Pociecho migrantów,
Pocieszycielko strapionych,
Wspomożenie wiernych,
Królowo Aniołów,
Królowo Patriarchów,
Królowo Proroków,
Królowo Apostołów,
Królowo Męczenników,
Królowo Wyznawców,
Królowo Dziewic,
Królowo Wszystkich Świętych,
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,
Królowo Wniebowzięta,
Królowo Różańca świętego,
Królowo rodzin,
Królowo pokoju,
Królowo Polski,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
– przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
– wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
– zmiłuj się nad nami.

P: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego.  W: Amen.

Pod Twoją obronę…

MODLITWA DO ŚW. JÓZEFA.

Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą  i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach. Opatrznościowy stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędu i zepsucia. Potężny nasz Wybawco, przybądź łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci, mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

****************************************************************************************************

MODLITWY WIECZORNE

Niech będzie na wieki chwalone, błogosławione, miłowane, czczone, wielbione: Najświętsze, Najczcigodniejsze, Najchwalebniejsze, najbardziej nieznane, Niewypowiedziane Imię Boga na niebie i ziemi przez wszystkie stworzenia,  które wyszły z rąk Boga i przez Serce Pana naszego Jezusa Chrystusa w Przenajświętszym Sakramencie Ołtarza utajone. 

O Jezu mój, składam Ci na nowo w ofierze te prace, zajęcia i trudy, które dla miłości Twojej i dla wynagrodzenia zniewag Twoich podjęte przeze mnie były. Dziękuję Ci za wszystkie łaski pomoce przy nich udzielane, żałuję za moje niewierności i niedbalstwa przy nich popełnione. Na wynagrodzenie za nie ofiaruje Ci Twoje prace i trudy dla nas podjęte. O Maryjo, współpracująca z Jezusem, która byłaś ciągłym wsparciem moim w tych pracach, racz je sama przedstawić Boskiemu Synowi Twemu i uproś mi u Niego tę łaskę, aby je zasługami swymi oczyścił, uświęcił i według obietnicy swojej  Sam raczył być za nie nagrodą moją w  wieczności. Amen. O Maryjo, o Pani, o Matko nasza, pomnij, żeśmy sługi Twoje. Przeto strzeż i broń, jako rzecz i własność swoją.

Módlmy się. Sług Twoich, błagamy Cię Panie, błędy racz przebaczyć, a gdy podobać się Tobie przez swoje sprawy nie mogą, za przyczyną Rodzicielki Syna Twego, a Pana naszego zbawieni być mogli. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

ANIOŁ PAŃSKI.

OJCZE NASZ, ZDROWAŚ MARYJO, WIERZĘ W BOGA…

ZA ZMARŁE SIOSTRY; 3x wieczny odpoczynek…

O OPIEKĘ NAD DOMAMI: Wspomnij Najczystszy Niepokalanej Dziewicy Oblubieńcze, Józefie św. najmilszy nasz Patronie, iż nigdy nie słyszano, aby opuszczony był i pozostał bez pociechy, ktokolwiek ratunku Twego wzywał i o pomoc Cię prosił. Pełne więc ufności w potężną przyczynę Twoją, biegniemy do Ciebie i opiece Twojej najserdeczniej się polecamy. O Święty Józefie, którego sam Zbawiciel Ojcem Swym nazywać raczył, nie odrzucaj próśb naszych , ale racz je przyjąć i wysłuchać łaskawie . Amen. Święty Józefie- módl się za nami.

ZA NASZE RODZINY, OJCZYZNĘ, DOBROCZYŃCÓW I POLECAJĄCYH SIĘ NASZYM MODLITWOM:

Pomnij o Najświętsza Panno Maryjo, ze nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Ta ufnością ożywiony, do Ciebie o Panno nad Pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen. Wspomożenie Wiernych- módl się za nami.

O DUCHA APOSTOLSTWA I DAR JEDNOŚCI W NASZYM ZGROMADZENIU: O Maryjo, Matko Dobrej Rady, błagamy Cię w największej pokorze, abyś nasze Zgromadzenie w swoją szczególną opiekę przyjąć raczyła. Strzeż nasze domy od wszelkiego zła, nie dopuść, abyśmy się w czymkolwiek sprzeniewierzyli myśli Bożej, zawartej w naszym powołaniu. Spraw, niech wśród nas kwitnie ubóstwo, czystość, posłuszeństwo, wzajemna miłość, duch modlitwy, wierność Regule, gorliwość o zbawienie dusz i wszystkie cnoty Serca Bożego. Wypraszaj nam światło, wspieraj ustawicznie Swą dobrą radą i na każdą chwilę wskazuj nam co jest milsze Sercu Pana Jezusa. W pracach apostolskich bądź nam natchnieniem i drogowskazem. Matko Dobrej Rady- wspieraj nas Swoją radą.

ZA OJCA ŚWIĘTEGO I KOŚCIÓL W POLSCE:  Dziesiątek różańca. 

APEL JASNOGÓRSKI

WEZWANIE: Błogosławiony nasz Ojcze Założycielu, z pokorą błagamy- wstawiaj się za nami u Pana.

SŁOWO BOŻE NA NASTĘPNY DZIEŃ.

KOMPLETA

Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament – Teraz i zawsze i na wieki wieków Amen.

Niech Imię Pańskie będzie błogosławione – Maryja z Jezusem niech nas błogosławi.  W Imię Ojca i Syna i Ducha św. Amen.

MODLITWY OKOLICZNOŚCIOWE

W duchu przeproszenia za grzechy osobiste, Zgromadzenia i całej ludzkości (odmawia się  w każdy piątek, w Wielkim Poście- w poniedziałek, środę i piątek, codziennie w czasie rekolekcji)

Przed oczy Twoje, Panie, winy nasze składamy,
A karanie, które za nie odbieramy, przyrównywamy.

Jeżeli uważamy złości, któreśmy popełnili,
Mniej daleko cierpimy, niżeliśmy zasłużyli.

Cięższe jest to, czego się znamy być winnymi,
A lżejsze to, co ponosimy.

Karę za grzechy dobrze czujemy,
A przecież grzeszyć poprzestać nie chcemy.

Pośród plag Twoich niedołężność nasza wielce truchleje,
Wszakże w nieprawościach,  żadna się odmiana nie dzieje.

Umysł w utrapieniem srodze ściśniony,
A upór w złym trwa nic nie poruszony!

Życie w uciskach prawie ustaje,
Złych jednak nałogów swoich nie poprzestaje.

Jeżeli nawrócenia łaskawie czekasz, my się nie poprawujemy;
Jeżeli sprawiedliwie karzesz, wytrwać nie możemy.

Wyznajemy z płaczem w karaniu, czegośmy się dopuszczali,
A po nawiedzeniu zapominamy, czegośmy dopiero płakali.

Gdy miecz Twój na nas podniesiony trzymasz, wiele Ci obiecujemy,
A skoro go spuścisz, obietnic wykonać nie chcemy.

Kiedy nas karzesz, prosimy, abyś się zmiłował!
A gdy przestaniesz, pobudzamy Cię znowu, abyś nam nie folgował.

Oto nas masz, korzących się Tobie, Wszechmogący Boże!
Wiemy, iż jeżeli miłosierdzie nie odpuści, sprawiedliwość słusznie nas zagubić może.

Racz nam tedy dać, o co żebrzemy, lubośmy nie zasłużyli,
Któryś nas z niczego stworzył, abyśmy Cię prosili.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.(3x)

Akt poświęcenia całego rodzaju ludzkiego Sercu Jezusowemu

O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przyka­zaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego Serca swego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela; przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz.

Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca jeden brzmiał głos: Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie, jemu cześć i chwała na wieki. Amen

AKT  WYNAGRODZENIA  NAJŚWIĘTSZEMU  SERCU  JEZUSOWEMU

Najmilszy Jezu, któremu za miłość do ludzi odpłaca się tak wielkim zapomnieniem, zaniedbaniem i wzgardą i niewdzięcznością. Oto my, klęcząc przed Tobą, szczególnym hołdem czci pragniemy wynagrodzić tę grzeszną oziębłość i zniewagi,  jakie zewsząd   obrażają Twoje miłujące Serce.

Pamiętamy jednak, że i my sami niekiedy mieliśmy udział w tym niegodziwym postępowaniu.  Dlatego przejęci, najgłębszym żalem, najpierw błagamy o miłosierdzie nad nami. Jesteśmy gotowi dobrowolnie  wynagrodzić  za grzechy nie tylko przez nas popełnione, ale i przez tych, którzy błądzą  z dala od drogi zbawienia i albo uparci w niewierze, nie chcą iść za Tobą, Pasterzem i Wodzem, albo też podeptali obietnice chrztu świętego i odrzucili słodkie jarzmo Twojego prawa.  Za te wszystkie przestępstwa,  nad którymi płakać należy, chcemy odpokutować. Szczególnie zaś pragniemy naprawić : brak skromności i wstydu w życiu i strojach,  zastawiane sideł na niewinne dusze, lekceważenie dni świętych, okropne bluźnierstwa jakimi obrzuca się Ciebie i Twoich Świętych; obelgi rzucane na Twego namiestnika i na stan kapłański; zaniedbywanie samego Sakramentu Boskiej Miłości i znieważanie Go przez budzące grozę świętokradztwa; wreszcie publiczne grzechy narodów, które zwalczają prawa i Urząd Nauczycielski ustanowionego przez Ciebie Kościoła. 

Obyśmy krwią własną mogli zmyć te występki! A teraz aby naprawić zniewagę czci Bożej, przedstawiamy Ci to zadośćuczynienie, które Ty sam niegdyś ofiarowałeś  Ojcu na krzyżu i które co dzień ponawiasz na ołtarzach, łączymy  je z zadośćuczynieniem Najświętszej Dziewicy, Wszystkich Świętych i pobożnych dusz wiernych. I przyrzekamy z głębi serca, na ile tylko stać nas będzie przy pomocy Twojej łaski,  wynagrodzić;  grzechy popełnione przez nas i naszych bliźnich, obojętność na tak wielką miłość Twoją – silna wiarą, czystymi obyczajami , dokładnym zachowaniem ewangelicznego prawa, a zwłaszcza prawa miłości, przyrzekamy nie dopuścić wedle sił do nowych zniewag i jak najwięcej dusz pociągnąć do wstępowania w Twoje ślady.

Przyjmij,  o Najłaskawszy Jezu, za przyczyną Najświętszej, Maryi Panny Wynagrodzicielki, ten akt dobrowolnego zadośćuczynienia i racz nas aż do śmierci zachować w wierności obowiązkom Twojej świętej służby, przez  wielki dar wytrwania,  abyśmy wszyscy w końcu doszli do tej Ojczyzny, gdzie Ty z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz Bóg na wieki wieków. Amen.