7 maja 2022r.po 3 latach nastąpiła nowa okazja do wspólnotowego spotkania w domu warszawskim z racji wyborów zakonnych. Dotychczasowa przełożona generalna, decyzją zgromadzonych Sióstr nadal sprawuje swój urząd.  Mszy św. i wyborom przewodniczył z ramienia Kard. Józefa Nycza – o. Jezuita Wiesław Kulisz odpowiedzialny za Zgromadzenia zakonne w  archidiecezji warszawskiej. Życzymy łask Bożych i światła Ducha św. Przełożonej Generalnej m. Monice M. w codziennej posłudze Wspólnoty Sióstr Pocieszycielek NSJ.