Zgromadzenie Sióstr Pocieszycielek Najświętszego Serca Jezusowego

03-335 Warszawa, ul. Syrokomli 23, tel:  (22) 811-17-60                         

05-400 Otwock, ul. Moniuszki 13, tel:  (22) 779- 31- 00

91-527  Łódź, ul. Strykowska 122, tel:  (42) 659-72-70

 

PKO BP SA 27 1020 1042 0000 8302 0421 9838

www.zgromadzeniesp.eu