Prowadzone audycje w Radio Maryja dla dzieci  w formie katechez wpisują się w cel i zadania Zgromadzenia, aby przez środki masowego przekazu oraz przez głoszenie odczytów na tematy religijne i wychowawcze, umacniać zasady życia chrześcijańskiego. Audycje papieskie prowadzone są w każdy drugi piątek o godz. 19,30 z powtórką w  soboty o godz. 10.05. W audycji biorą udział dzieci z duszpasterstwa prowadzonego przez siostrę, z grupy MPJP2. Każdy z nas ma szansę, aby zastanowić się: „Gdzie jest mój skarb? 

Skarb wiary:

Skarb nadziei:

Skarb miłości:

Skarb świętości:

Skarb pobożności:

Skarb mądrości

Skarb Rodziny

zobacz też niektóre wcześniejsze audycje:  https://mpjp2.pl/audycje-papieskie/  zaznacz i przejdź do strony