W Radio Maryja od r. 2019 siostra Joanna M. prowadzi dla dzieci audycje papieskie w formie katechez, które wpisują się w cel i zadania Zgromadzenia- aby przez środki masowego przekazu oraz przez głoszenie odczytów na tematy religijne i wychowawcze, umacniać zasady życia chrześcijańskiego. Audycje papieskie prowadzone są w każdy drugi piątek o godz. 19,30 z powtórką w soboty o godz. 10.05. W audycji biorą udział dzieci z duszpasterstwa prowadzonego przez siostrę, z grupy MPJP2. Każdy z nas ma szansę; podążać ścieżkami życia św. papieża Polaka Jana Pawła II aby odnawiać w sobie miłość i wiarę w Boga Ojca, Syna Jezusa i Ducha św. poprzez życie świętych.