3-letni cykl audycji papieskich o Janie Pawle II dla dzieci w Radio Maryja prowadzonych przez s. Joannę M. w formie katechez  wpisał się w cel i zadania Zgromadzenia – aby przez środki masowego przekazu oraz przez głoszenie odczytów na tematy religijne i wychowawcze, umacniać zasady życia chrześcijańskiego. 

W audycji  udział wzięły dzieci z duszpasterstwa prowadzonego przez siostrę, z grupy MPJP2.

Każdy z nas ma szansę, aby podążać ścieżkami życia św. papieża Polaka Jana Pawła II, odnawiać w sobie miłość i wiarę w Boga Ojca, Syna Jezusa i Ducha św. poprzez życie świętych.