Święto Ofiarowania Jezusa zachęca osoby życia konsekrowanego – już po raz 26 do ponowienia swoich ślubowań. Do oddania się Jezusowi w sposób totalny i bezwarunkowy w służbie drugiemu człowiekowi. Przypomina o wezwaniu nas do świętości życia. Dla niektórych sióstr jest to kolejna rocznica wstąpienia do Zgromadzenia. Życzymy im ofiarnego posługiwania w Zgromadzeniu oraz radości z przynależności do Jezusa.