Formacja obejmuje  kształtowanie  osobowości  zakonnicy.  Ma  na  celu  przygotowanie  do zjednoczenia  z  Bogiem  i  apostolstwa  zgodnie  z  celem  Zgromadzenia.

Podstawową  formację  zakonną  stanowi:

 – postulat  – zadaniem  postulatu jest stopniowe  przejście  kandydatki  z  życia świeckiego   do  nowicjatu.

– nowicjat – w  nowicjacie rozpoczyna  się  życie  przez praktykę  rad  ewangelicznych, aby  dokładniej  rozpoznać  swoje  powołanie, doświadczyć sposobu  życia  zakonnego, uformować  umysł  i  serce  duchem zgromadzenia. Nowicjuszki  są  wprowadzane  w  studium  i  rozważanie  Pisma św. , w  przeżywanie  liturgii  zwłaszcza Najświętszej Eucharystii  oraz  poznanie celu  i  duchowości zgromadzenia.  Uczą  się teoretycznego  i  praktycznego  wyrzeczenia, praktyki  cnót, zamiłowania  do  modlitwy i  ścisłego kontaktu  z  Bogiem, wrażliwości  na  natchnienia  Ducha Świętego oraz  szczerej  i  wzajemnej  miłości.

  • juniorat –  juniorat  jest  dalszym  ciągiem  formacji  podstawowej oraz  jej  umocnieniem i przygotowaniem do złożenia ślubów wieczystych.

 PROFESJA WIECZYSTA

         Profesja  wieczysta  całkowicie  i  na  zawsze  włącza  nas  w  stan  zakonny oraz  stwarza  szczególny  związek  z  Bogiem, z  Kościołem i  Zgromadzeniem. Z  niej  wypływa obowiązek  dążenia  przez  całe życie  do  doskonałej  miłości  opartej  na  wierności  Ewangelii, Regule  i  ustaw  Zgromadzenia.

Modlitwa o powołania

Jezu, Ty nas wezwałeś do pocieszania Twojego Boskiego Serca, które nieustannie przeżywa Mękę Ogrójca w członkach swego Kościoła, cierpiących z powodu utraty wiary lub zmęczonych ciągłą walką z Bogiem. Prosimy Cię pokornie, ożyw nasza Rodzinę zakonną ofiarną miłością i apostolską żarliwością o zbawieni braci i pomnóż nas w liczbie, abyśmy zawsze były chwałą i radością Twego Serca. Amen.