Listopad ukierunkowuje naszą uwagę na eschatologię, życie wieczne. Wielkie zastępy bliskich nam ludzi, Rodziców, sióstr i braci w Chrystusie pozwalają na optymistyczne myślenie o wieczności, o czasie wiecznego spotkania w Domu Ojca. Każdy rok niesie ze sobą tyle nowych niespodzianek, również śmierci. Dom Ojca nieustannie zapełnia się świętymi. Cieszymy się potwierdzoną przez Kościół świętością bł. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego, Matki Róży Czackiej i wielu innych świętych. To czas intensywnej modlitwy i odpustów za zmarłych – jak poucza nas kościół święty. 2 listopada w dzień Zaduszny przypadła 10 rocznica śmierci długoletniej  Matki przełożonej Bogumiły Hoffman. Stojąc nad grobami naszych zmarłych sióstr, odtwarzamy ich piękną i czasem bardzo trudną historię życia. Myślimy o ich trudzie, zaangażowaniu, służbie i apostolstwie zarówno modlitwy, cierpienia jak i nauczania ludzi. Niech dobry Bóg Ojciec i Pan Wieczności będzie dla nich nagroda za ich wytrwałe życie w powołaniu a dla nas nową mocą w przeżywaniu dni, które nam pozostawił.