13 października przypada wspomnienie Bł. Założyciela O. Honorata Koźmińskiego, inicjatora wielu nowoczesnych rozwiązań na polu religijnym i społecznym (Żywy Różaniec, Katolickie Związki Zawodowe, Narodowa Pielgrzymka na Jasną Górę). Charyzmatyczny spowiednik i kierownik duchowy, pisarz, pomysłodawca i współtwórca ustanowienia święta Matki Bożej Częstochowskiej tak po krótce można napisać o O. Honoracie. Dla nas Sióstr niehabitowych to duchowy Ojciec. W tym dniu dziękowaliśmy Bogu za osobę, życie i charyzmat naszego Założyciela w uroczystej Mszy św. ku Jego czci wraz z podopiecznymi w naszych placówkach. Jakże cudownie łączy świętych Polaków św. Jana Pawła II i O. Honorata wiele wspólnych dat i jedno hasło: Totus Tuus. Urodzony 16 października (pamiętna data wyboru Jana Pawła II na stolicę Piotrową), beatyfikowany 16 października w  10 rocznicę pontyfikatu papieża Polaka. Świeci mają ze sobą tyle wspólnych zbieżnych dat i postaw. Świętość jedną mierzy się miarą- miłością do Boga.