Wielki Post 2022 r. ma bardziej bolesny wymiar niż zawsze. Wybuch wojny na Ukrainie i nasze zaangażowanie w pomoc przybywającym do Polski ludzi uciekających od wojny dodatkowo kierują nasz wzrok na krzyż gdzie jednoczymy nasze cierpienia z cierpieniami Jezusa. Uroczyste zawierzenie Matce Bożej w Dzień Zwiastowania Rosji, Ukrainy i świata całego oraz liczne drogi krzyżowe ulicami naszych miast – to akty religijnego zawierzenia Bogu i Maryi. W Warszawie- w dzielnicy Bródno, na terenie którego znajduje się nasz Dom Zakonny wraz z przedszkolem do którego przyjęliśmy ukraińskie dziecko, odbyła się męska Droga Krzyżowa prowadzona przez Żołnierzy Chrystusa z ogromnym krzyżem i obrazem bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Poprzez 2 sanktuaria i 2 kościoły oraz ulice naszej dzielnicy wiodła nasza droga modlitwy, przemierzając kilkanaście kilometrów pod osłoną nocy doszliśmy ze śpiewem i modlitwą do kościoła św. Marii Magdaleny aby po północy uczestniczyć we Mszy św.  Trud uginających się od bólu nóg kompensował 5 metrowy krzyż z figurą umęczonego Chrystusa, który niesiony przez mężczyzn naszej dzielnicy, szczególnie  ojców triumfował nad naszymi głowami. W tej pokutnej drodze naszej dzielnicy uczestniczyły całe rodziny z dziećmi, matki oczekujące narodzenia dziecka, Żołnierze Chrystusa, Rycerze Columba, Rycerze Jana Pawła II, kapłani, siostry i niezliczone tłumy warszawiaków.  Za pokój na Ukrainie, nawrócenie Rosji i każdego z nas. Na wynagrodzenie Najśw. Sercu Pana Jezusa za ogrom zła i grzechów.