Zgodnie z  myślą  Ojca  Założyciela   zadaniem  specjalnym  Zgromadzenia  jest  rozwijanie  i  umacnianie  wśród ludzi zasad chrześcijańskich, przeciwdziałanie  szerzącemu  się  ateizmowi i laicyzacji  głównie przez:

 • nauczanie  dzieci i  młodzieży
 • organizowanie  bibliotek
 • czytelni  katolickich
 • propagowanie dobrej książki  i  prasy

Zadanie to wypełniać mamy przede wszystkim przez  prowadzenie  lub pracę: w  zakładach  naukowych

 • szkołach
 • świetlicach
 • domach  kultury
 • domach  dziecka
 • przedszkolach
 • katechizacji
 • przez  środki  masowego  przekazu
 • głoszenie  odczytów na  tematy  religijne i  wychowawcze