W drugą niedzielę Adwentu 5 grudnia, wspólnota Sióstr Pocieszycielek w Otwocku przeżywała radosną uroczystość –  Jubileusz 25-lecia ślubów zakonnych s. Agnieszki. Jubileusz wzywa do dalszej wierności Sercu Jezusowemu w codziennym pocieszaniu tegoż Serca – modlitwą i ofiarą. Tej adwentowej niedzieli zgromadzeni wierni zaprzyjaźnieni z kaplicą sióstr, radowali się wspólnie Jubileuszem. Wyraz tej radości znalazł dopełnienie w uroczystej Mszy św. pod przewodnictwem o. Artura oraz wspólnej radości przy stole. Życzymy Siostrze Jubilatce wielu lat w wierności, miłości i pełnym oddaniu w posłudze Serca Jezusowego i wiernym.