Listopadowa zaduma.

„Święci wszyscy nie po różach weszli do nieba…oni szli drogą krzyżową…Czuli przy sobie Ukrzyżowanego Chrystusa, który razem z nimi dźwigał krzyż i zagrzewał ich miłością swego serca… Ci świeci są teraz szczęśliwi, bo wytrwali...

Jakiego remontu potrzebujesz?

Każda dusza potrzebuje naprawy, poprawy i remontu czasem mniejszego, czasami większego. Ta aluzja odnosi się do remontów jakie trwają w naszych niektórych domach Zgromadzenia. Potrzeba chwili była tak silna aby uchronić to co można,...