Czy kochasz Jezusa? masz przecież serce zdolne do kochania. Czerwiec to czas sprawdzenia mojej i twojej miłości do Jezusa. W czerwcu czcimy Serce Jezusa przez śpiew Litanii. Czy twoje i moje serce jest pełne dobroci i miłości? Jest czas sposobny do ponownego wzmożenia ćwiczenia się w miłowaniu Boga i człowieka. Różnorodne są sposoby uczczenia Serca Bożego. Jednym z nich jest modlitwa najmłodszych w sposób dla nich dostępny. W przedszkolu Sióstr w Warszawie dzieci uczciły Najś. Serce Jezusa  poprzez modlitwę i procesję. Najmłodsi z pasją w sercu i ogromną radością z pomocą Rodziców zbierały kwiatki dla Jezusa. Niech dziecięca modlitwa wyprosi światu i Rodzinom wrażliwe serca. https://www.przedszkolesp.pl/procesja/