Różnorodne aspekty naszej wiary możemy pogłębiać w czasie wyznaczonym rokiem liturgicznym. Listopad to czas pogłębionej refleksji nad życiem wiecznym. W tym czasie Kościół daje nam wierzącym okazję do większego spojrzenia z miłością ku niebu i naszym  zmarłym. Siostry jeszcze głębiej uczestniczą każdego dnia w modlitwie za zmarłych ofiarując Msze św. w ich intencji, odpusty przypisane przez Kościół, wreszcie akty miłości, które pozwalają trwać w miłości siostrzanej sięgającej poza grób. Modlitwa wspólnoty Kościoła pozwala na jednoczenie się we wspólnocie kościoła pielgrzymującego z kościołem chwalebnym i oczyszczającym się. Modlimy się aby w Sercu Jezusa wszyscy mogli się spotkać dla wychwalania miłosiernej miłości naszego Boga. Niech naszą modlitwę oświeca blask świętości naszych świętych poprzedników i świętych Kościoła, których relikwie znajdują się w naszych miejscach modlitwy. Do Jego Serca zanosimy wszystkie intencje nam powierzone. Dobry Jezu a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie. Amen.