Wiosna w ukłonie dla naszej Matki Maryi

Najcudowniejszy miesiąc maj kieruje nasze myśli, uczucia i serce do Najpiękniejszej z Matek Maryi.  Poprzez wezwania Litanii Loretańskiej cały Kościół w Polsce w miesiącu  maju wychwala Maryję i śpiewa Jej Ave Maryja. Najlepszy plan...

Patronalne święto

26 kwietnia przypada Patronalna Uroczystość Zgromadzenia – Matki Bożej Dobrej Rady. Dla Sióstr Pocieszycielek NSJ, Maryja jest wzorem jak spieszyć do ludu Bożego z dobrą radą, szczególnie w naszych czasach, w których coraz częściej...

Zmartwychwstanie

Radosne święta Zmartwychwstania Pańskiego poprzedzone 40-dniowym postem ukazały po raz kolejny, że życie jest silniejsze od śmierci, dobro silniejsze od zła, miłość silniejsza od nienawiści, prawda silniejsza od kłamstwa. Światło zmartwychwstania jaśniejsze od mroku...

Cierpienia Boskiego Serca

 Modlitwa, post i jałmużna to istotne elementy związane nieodzownie z Wielkim Postem. W charyzmacie nam powierzonym, trwamy z Jezusem w  Ogrodzie Oliwnym aby „pocieszać” Jego Boskie Serce przepełnione trwogą konania. Jedną z form czuwania...

Konsekrowani

Od 23 lat z inicjatywy św. Jana Pawła II  w święto Ofiarowania Pańskiego przeżywamy Dzień Życia Konsekrowanego. Symeon i Anna ludzie całkowicie poświęceni Bogu, trwający na modlitwie, słuchający natchnień Ducha Świętego, wskazują nam postawę...

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Niech Narodzenie Bożego Syna całemu światu pokój niesie a ty bądź dobry jak chleb codzienny jak dary, które do stajenki niesiesz. Co przyniosłeś w darze Jezusowi? Niech nasze adwentowe przygotowania i starania złożone u...

Twój i mój Adwent

Zbudź nas Panie z miernoty do nowego spojrzenia w  wierze na każdego człowieka, ze snu obojętności, przeciętności i letniości.  Czuwać to żyć w nadziei nieba. Tegoroczny Adwent jest dla nas wszystkich czasem nowego spojrzenia...

Świętych obcowanie

 Różnorodne aspekty naszej wiary możemy pogłębiać w czasie wyznaczonym rokiem liturgicznym. Listopad to czas pogłębionej refleksji nad życiem wiecznym. W tym czasie Kościół daje nam wierzącym okazję do większego spojrzenia z miłością ku niebu...

Uroczystość Bł. O. Honorata

13.X.-obchodziliśmy Uroczystość bł. O. Honorata, którą poprzedziła 9-dniowa Nowenna. W tym dniu wszystkie wspólnoty Zgromadzenia uczestniczyły we Mszy św. z formularza o Bł. O. Założycielu.  W domu warszawskim udział we Mszy św. wzięły Siostry ...

Ogólnopolskie Rekolekcje: „Oto Matka twoja”

ZAWIERZENIE MARYI PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH REKOLEKCJI: OTO MATKA TWOJA” Przepiękna droga rekolekcyjna prowadzi wierzących przez 33 dni pełnych Boga i Maryi. Droga oparta na Traktacie o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny św. Ludwika Marii...