ZAWIERZENIE MARYI PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH REKOLEKCJI: OTO MATKA TWOJA”

Przepiękna droga rekolekcyjna prowadzi wierzących przez 33 dni pełnych Boga i Maryi. Droga oparta na Traktacie o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny św. Ludwika Marii Grignion de Montfort.

Duchowość całkowitego oddania się Matce Bożej to sprawdzona i pewna droga duchowa, która otrzymała pełne błogosławieństwo Kościoła. 

Słowa Jezusa: „OTO MATKA TWOJA” to słowa dla każdej i każdego z nas! Mamy szanse odkryć niesamowitą bliskość, miłość i czułość Jezusa i Maryi. To naprawdę  przemienia całe życie. Posłuchajcie autorów tego projektu:  ODDANIE33

Dzień 15 spostrzegamy jak mocna jest więź jedności Serca Jezusa z Sercem Maryi. Dla naszej duchowości zawierzenie Sercu Jezusa jest czymś podstawowym i głównym. Trzeba nam jednak połączyć To wielkie Serce Jezusa z Sercem Maryi. Przejdź na stronę: ODDANIE33 Naprawdę warto! Nie będziesz żałował.