Niech Narodzenie Bożego Syna całemu światu pokój niesie a ty bądź dobry jak chleb codzienny jak dary, które do stajenki niesiesz. Co przyniosłeś w darze Jezusowi? Niech nasze adwentowe przygotowania i starania złożone u stóp Dzieciątka będą Jego radością. Niech Jezus rozdaje zasługi z nich płynące tym najbardziej potrzebującym. W łączności duchowej z całą Wspólnotą Sióstr Pocieszycielek NSJ, Krewnymi, Przyjaciółmi Zgromadzenia i Darczyńcami niesiemy Jezusowi naszą codzienną ofiarę miłości, ofiary i modlitwy. Niech w każdym sercu Bóg się rodzi a zło traci moc. Miłość to wszystko, czego potrzeba, aby ten świat uczynić lepszym. Zapalajmy świat Miłością.

Tradycją świąteczną w Warszawie jest kolędowanie szlakiem Starego Miasta aby pokłonić się Jezusowi w szopkach. Czas świąteczny to czas odwiedzania Jezusa w naszych kościołach i stajenkach. Niech ta stara tradycja ożywia nasze serca i zapala je miłością do Jezusa. W czasie pandemii nieczynna jest słynna warszawska ruchoma szopka Ojców Kapucynów. Epidemia przerwała 70-letnią historię tej szopki w rzeczywistym wydaniu. Ojcowie udostępnili szopkę dla zwiedzających on line i zapraszają do obejrzenia, klikając bezpośrednio w podany tutaj link: Ruchoma Szopka on line