Zgromadzenie nasze w swoim charyzmacie i zadaniach ma – wychowanie i nauczanie oraz propagowanie dobrej książki i prasy wśród tych do których jego członkinie są posłane.

Od września placówki przedszkolne Zgromadzenia Sióstr w Warszawie i w Łodzi rozpoczęły kolejny rok pracy. Siostry stoją na straży wartości chrześcijańskich i dbają o całościowy rozwój swoich podopiecznych.

Świętych męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezbitera, i Towarzyszy, wspomnienie

Oczy wzniesione ku górze nie widzą żadnych granic.

Ap 14, 14 - 20 Ps 96 Łk 21, 5 - 11

Jana, Andrzeja