Zgromadzenie nasze w swoim charyzmacie i zadaniach ma – wychowanie i nauczanie oraz propagowanie dobrej książki i prasy wśród tych do których jego członkinie są posłane.

Od września placówki przedszkolne Zgromadzenia Sióstr w Warszawie i w Łodzi rozpoczęły kolejny rok pracy. Siostry stoją na straży wartości chrześcijańskich i dbają o całościowy rozwój swoich podopiecznych.