Zgromadzenie nasze w swoim charyzmacie i zadaniach ma – wychowanie i nauczanie oraz propagowanie dobrej książki i prasy wśród tych do których jego członkinie są posłane.

Od września placówki przedszkolne Zgromadzenia Sióstr w Warszawie i w Łodzi rozpoczęły kolejny rok pracy. Siostry stoją na straży wartości chrześcijańskich i dbają o całościowy rozwój swoich podopiecznych.

Kto rozmawia z Bogiem, ten już nie jest ani samotny, ani nieszczęśliwy.

Lb 21, 4 - 9 Ps 102 J 8, 21 - 30

Gwidona, Beniamina