Listopad to wyjątkowy miesiąc, który zbliża  nas wszystkich  do myślenia o wieczności dużo więcej niż w czasie całego roku. Najpierw z tej racji, że Kościół wspiera aktywnie kościół cierpiący czyli zmarłych, którzy potrzebują oczyszczenia poprzez wypominki, różaniec, procesje, nawiedzenia cmentarzy, grobów, modlitwę, Msze św. odprawiane w ich intencjach, odpusty.

Dla nas Sióstr Pocieszycielek NSJ ten czas ma jeszcze inny wymiar. W tych ostatnich dniach nasze myśli kierują się w stronę odejścia do wieczności naszej współsiostry Ireny W. Po długim okresie wyniszczającej choroby nasza siostra odeszła do Pana 8. X. 2019 r. w wieku 76 lat. Wieloletnia bibliotekarka na Wydziale Lingwistyki Uniwersytetu Warszawskiego, z pasją oddana studentom, odznaczona medalem zasługi za owocną i długoletnią pracę. Jej grób znajduje się na Cmentarzu Bródnowskim w kwaterze Zgromadzenia Sióstr Pocieszycielek NSJ.  34D. Niech odpoczywa w pokoju jak i wszyscy nasi zmarli. Niech u Pana znajdą odpocznienie od swoich trudów.