Wielki Post to kolejna szansa odnowy naszego ducha. Podążajmy z Jezusem i za Jezusem drogami Jego Miłości jakim jest Droga Krzyżowa. Niech zasługi płynące z podążania tymi drogami przyniosą obfite owoce dla dusz naszych. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Obrazy z Licheńskeigo wzgórza i Licheńskiej Golgoty.