Wielkanocne pozdrowienia i życzenia płyną od tych na rzecz, których Zgromadzenie dokonało zbiórki zarówno różańców i okularów jak i znaczków na misje.