Największe Patronalne święto Zgromadzenia – Uroczystość Najśw. Serca Pana Jezusa. Siostry w swym charyzmacie wynagradzania i pocieszania Sercu Jezusowemu mają zadane czczenie i miłowanie tegoż Serca a szczególnie w święto, które całemu światu przypomina o miłosiernej miłości naszego Zbawiciela. Uroczystość poprzedziła 9-dniowa nowenna do Najśw. Serca Pana Jezusa. Sam dzień jest wielkim aktem miłości do tego Serca poprzez modlitwę, adorację wynagradzającą, udział w  liturgii i procesji, ofiarowanie pracy i trudów oraz cierpienia i różnorakich prześladowań dla miłości Jezusowego Serca. Serce Jezusa zostało uczczone w tym Roku Jubileuszowym Zgromadzenia poprzez publikację związaną z historią Zgromadzenia. Wiele osób czytających tę książkę, umacnia swoją miłość do Serca Pana Jezusa i charyzmatu Zgromadzenia i taki był konkretny zamysł autorki. Wypowiedzi osób świeckich jak i duchownych są budujące ich samych i nas jako Zgromadzenie. Niektóre wypowiedzi są tego dowodem:” Jakże bardzo ogarnia mnie miłość Serca Jezusowego, gdy czytam przepiękne karty tej książki, doznaję nowego zapału w miłowaniu, gdy zanurzam się w żywotach sióstr, które żyły w tak odległych czasach i w takim wysokim wykształceniu potrafiły służyć w pełnym ukryciu w świecie”. Inna wypowiedź: ” Mam głęboki szacunek i uznanie dla siostry autorki , która podjęła się usystematyzowania faktów z życia Zgromadzenia. To bardzo istotne dla Zgromadzenia. Żywoty sióstr, które poprzedziły nasze pokolenia, są głęboko absorbujące i pouczające nas żyjących w obecnych czasach. Chwała i cześć Sercu Jezusa”. Inna wypowiedź:” Jak dobrze, że historia Zgromadzenia została scalona, niech będzie umocnieniem dla żyjących a chwałą dla minionych pokoleń sióstr”. I jakże nie radować się wspólnym dorobkiem Zgromadzenia, chwała Bożemu Sercu za przedziwne Jego zrządzenia, za prowadzenie pod górkę aby ze szczytu wyraźniej było widać piękno Bożej Miłości.

Na cześć Serca Jezusowego s. Joanna M. z grupą szkolnych dzieci „Małych  Przyjaciół Jana Pawła II”, prowadzi audycje papieskie dla dzieci w Radio Maryja w piątki ( co drugi piątek) o godz. 19,30 z powtórką w soboty o 10,05. Własnie w Uroczystość Najśw., Serca Pana Jezusa została wyemitowana 5 część audycji. Chwała Panu za różnorodne formy apostolstwa  dla uczczenia i miłowania Serca Jezusa.