24 lutego 2015r.  Siostry odebrały Relikwie św. Jana Pawła II w Kurii Metropolitalnej w Krakowie z rąk arcybiskupa Stanisława Dziwisza – byłego sekretarza papieża. Otrzymałyśmy Relikwie, błogosławieństwo i pamiątkowe różańce wraz z książkami ks. Arcyb. St. Dziwisza. Resztę czasu przeznaczyły Siostry na modlitwę i spacer po Krakowie, również po Centrum Jana Pawła II w Białych Brzegach i w Łagiewnikach. Ubogacone pięknymi przeżyciami powróciły aby uroczyście wprowadzić Relikwie do Kaplicy Sióstr Pocieszycielek w Warszawie, którego to wprowadzenia dokonał ks. Janusz Stańczuk w obecności przedszkolaków, Rodziców i Sióstr.