Od dnia Wniebowzięcia NMP 15 sierpnia 2022r. trwały rekolekcje zakonne w Otwocku.  Maryja prowadziła nas przez ten tydzień zakonnej zadumy nad  umiejętnością wynagradzania Jej Najświętszemu Synowi Jezusowi Chrystusowi.  Pochylając się nad ideą wynagradzania kształtowałyśmy nasze serca w miłości ku naszemu Oblubieńcowi i oddawaniu czci Ojcu Przedwiecznemu, który nas bezgranicznie kocha, aż do oddania swego Syna Jednorodzonego za nasze grzechy. Uczyliśmy się ofiarowywać cierpienia, mękę i śmierć krzyżową  Jezusa Chrystusa za zbawienie swoje i świata. Pocieszanie przez wynagradzanie z Jezusem Ojcu. Codzienna Eucharystia i konferencje oraz rozmyślania, medytacje i wspólnotowa modlitwa dopełniały nasze rekolekcyjne skupienie. Niemal 100-letni budynek Zgromadzenia mieści w sobie ogromną historię pocieszania Jezusa w bliźnich. Tutaj czuje się ducha ofiary i modlitwy. Odrestaurowana kaplica przypomina zacisze górskiej świątyni, pachnąca świeżym drewnem i…modlitwą. Otoczenie pełne zieleni i kwiatów sprzyja atmosferze skupienia i modlitwy.  Dziękujemy Jezusowi za ten bogaty dla ducha czas, naładowywania duchowych baterii na nadchodzący czas apostolstwa drugiemu człowiekowi potrzebującemu i temu małemu bezbronnemu jak i temu schorowanemu i u kresu sił.