W dniach od 6-12.VIII.2017r. w Łodzi odbyły się coroczne rekolekcje dla sióstr pod przewodnictwem ks. Józefa – chrystusowca z Poznania. Tematem rekolekcji sióstr było 8 Błogosławieństw, czyli próba patrzenia przez okulary wiary i dobra na drugiego człowieka.W każdym dniu rekolekcjonista objaśniał 1 z błogosławieństw w odniesieniu do miłości Boga, drugiego człowieka czyli Wspólnoty  i samego siebie. Błogosławieni to ludzie : szczęśliwi, powołani, obdarzeni łaską Boga, czyści, przejrzyści w życiu, rozmiłowani w Bogu, pełni pokoju i radości, kochający innych, poświęceni Bogu, wierni, oddani bez reszty, autentyczni, umocnieni Bogiem, odpowiedzialni, potrzebni Bogu i światu, dążący do świętości, ci, którzy dali się porwać miłości Boga, zachwycili się Nim do końca, odzwierciedlający Jego portret w swoim życiu, z potrzebą ciągłego budzenia imperatywu świętości, wpisani na wieki w Jego Miłość. W ostatnim dniu rekolekcji 12.VIII.2017r. odbyła się uroczystość Jubileuszowa 25 lecia profesji zakonnej siostry Joanny M. i s. Judyty Dz. To piękny czas modlitwy i dziękczynienia za dotychczasowe wzrastanie w świętości i rzucenie się w otchłań miłosiernego Serca Jezusa na dalsze lata. Bogu niech będą dzięki.