Wakacje to czas odnowy ciała i ducha. Odpoczynek od pedagogicznej pracy to doskonały moment skupienia się na Bogu i kontemplacji Jego piękna, dobroci i miłości. W tym roku rekolekcje odbyły się w domy zakonnym w Otwocku. Przyjazne miejsce pośród leśnych pejzaży pomagało nastroić struny duszy. ks. Jan J. ze Stowarzyszenia Pallotynów, wybitny znawca sposobu podążania  ścieżkami Ewangelii, poprowadził Siostry ku rozważeniu tematu:” Gdy Bóg ma ludzkie serce”.  Rozważaliśmy wspólnie o przymiotach tego Boskiego Serca- Jezus się wzrusza, zadziwia się wiarą Kananejki, rozczarowuje się z powodu niedowiarstwa swoich bliskich, smuci się  z powodu ludzkiej niewdzięczności, wpada w gniew, płacze  z powodu braku wiary w zmartwychwstanie, smuci się przed męką, raduje się w Duchu św. Jezus ma ludzkie Serce, które odczuwa tak jak my. Był czas aby powrócić do „pierwiosnków” swojego powołania, do miłości Matki Bożej Częstochowskiej. To cudowny czas odnowy wewnętrznej. Dziękujemy Ks. Janowi za przepiękny czas rekolekcji.