Od 19-25.VIII. 2018r. odbyły się wakacyjne rekolekcje zakonne dla Zgromadzenia Sióstr Pocieszycielek NSJ w domu w Łodzi przy ul. Strykowskiej 122. Rekolekcje poprowadził o. Michał Krysztofowicz prowincjał Zgromadzenia Braci Pocieszycieli z Getsemani z Marianki na Słowenii. Tematem wiodącym rekolekcji zakonnych był duch pocieszycielski jako charyzmat czuwania, bycia przy Jezusie z pasją życia. Kilka wiodących treści kierunkujących ku charyzmatowi pocieszycielskiemu:

  1. Pocieszyciele to ci, którzy nie zasmucają ale przynoszą radość zasmuconym i wytchnienie dla smutnych.
  2. Tajemnica Ogrodu Oliwnego jest do zrozumienia dla tych, którym to dano, nie dla wszystkich.
  3. Ważne aspekty pocieszycielskie to: budowanie Wspólnoty przy stole ( Wieczernik), wieź modlitwy wspólnej w kaplicy – zostańcie tu i czuwajcie -(Ogrójec), radość w codzienności- odbicie promieni Serca Bożego.
  4. Anioł z Ogrójca, chce mieć moją twarz.  W Ogrodzie Oliwnym są tylko specjaliści od modlitwy, to osoby powołane do realizacji tego charyzmatu.
  5. Trzeba nam żyć na górze z Jezusem, bo z perspektywy wysokości lepiej widać świat i jego potrzeby duchowe.
  6. Moja ofiara ma moc wynagradzającą jeśli jest podpięta pod owoce krzyża.
  7. Tajemnica Getsemani to tajemnica  w tajemnicy, którą można adorować tylko na kolanach.
  8. Codzienne zmiękczanie cegły naszego serca – to zadanie tego życia.
  9. I trzeba pamiętać aby: – z wdzięcznością przeżywać przeszłość,  z  sercem przeżywać – teraźniejszość,  i z nadzieją otwierać się na przyszłość.
  10. Kto może pojąć niech pojmuje. Rekolekcje zostały uwieńczone uroczystą Mszą św. podczas której siostry odnowiły swoją profesję zakonną a jedna z sióstr s. Klara Ż. obchodziła 25 lecie profesji zakonnej.