15.VI.2017r. odbyła się uroczysta procesja Bożego Ciała, która wyruszyła z Sanktuarium M.B.Różańcowej na Bródnie w Warszawie do 4 ołtarzy. Ołtarze były przygotowane przez grupy parafialne. Czwarty ołtarz przygotowała Wspólnota Neokatechumenalna,  został on  umieszczony na tle Domu Zgromadzenia Sióstr Pocieszycielek NSJ przy ul. Syrokomli 23 w Warszawie.

O.Tomasz klaretyn wygłosił homilię o potrzebie jedności we współczesnym świecie stosownie do odczytanej Ewangelii – modlitwa Jezusa o jedność swoich uczniów.