Po 2 letniej przerwie z racji pandemii ożywa ruch pielgrzymkowy. Pielgrzymka to trud, wyrzeczenie, ofiara, pokuta, wynagrodzenie… każdy ma swoją własną intencję która zmusza go wewnętrznie i dopinguje do podjęcia tego wysiłku. Oto kilka przykładów podjęcia pielgrzymkowego trudu: Siennica- maj 2022,  Zjazd Kół Żywego Różańca Diecezji Warszawsko-Praskiej, X Pielgrzymka Kół Różańcowych na Jasną Górę- 4.06.22, Warszawa-Wilanów- Świątynia Opatrzności Bożej- 102 rocznica urodzin Wielkiego Papieża JP2. i beatyfikacja ks. kard. S. Wyszyńskiego i Matki Róży Czackiej. Cudowne miejsca do modlitwy i umocnienia ducha we wspólnej modlitwie i trwaniu. Pielęgnujmy tradycje religijne, które dają moc i siłę całemu narodowi i światu.