22 sierpnia 2021r. odbyła się pielgrzymka Sióstr do grobu Założyciela w Nowym Mieście nad Pilicą, która była podsumowaniem 6-dniowego skupienia rekolekcyjnego. Siostry nawiedziły też Mogielnicę, gdzie uczestniczyły we Mszy św. Bogato zdobiona świątynia nawiedzana przez licznych pielgrzymów pieszych zdążających do Częstochowy,  jest obiektem sakralnego piękna ale też skupienia i modlitwy. W Nowym Mieście Siostry nawiedziły grób bł. O. Honorata Koźmińskiego, zwiedziły Muzeum z pamiątkami po bł. Założycielu ze słynnym konfesjonałem wiernego spowiednika. Powierzyły swoje i wspólnotowe troski i radości, dziękując za dar Założyciela.