26 kwietnia przypada uroczystość Patronalna Zgromadzenia Matki Bożej Dobrej Rady. Do celebracji tego wydarzenia, Zgromadzenie przygotowuje się  poprzez 9 dniową Nowennę, zwieńczoną Eucharystią w intencji Zgromadzenia.

Maryja jest Matką dla każdego i każdej z nas, swoją dobrą radą wspiera tych, którzy proszą Jej o wstawiennictwo. Wypraszajmy więc Jej macierzyńską opiekę.

Najchwalebniejsza Dziewico, wybrana od Rady Przedwiecznej na Matkę Słowa Przedwiecznego, Skarbnico łask Boskich, Orędowniczko grzeszników, oto ja niegodna służebnica Twoja uciekam się do Ciebie abyś mi była  Przewodniczką i Doradczynią na tej łez dolinie. Wyjednaj mi przez Krew Przenajświętszą Twego Syna łaskę wytrwania, odpuszczenie grzechów, zbawienie duszy mojej i środki do otrzymania tegoż. Wyjednaj dla Kościoła świętego tryumf nad Jego nieprzyjaciółmi i rozszerzenie Królestwa Jezusa Chrystusa po całym świecie. Amen. Matko Dobrej Rady, wspieraj nas swoją radą.