26 kwietnia przypada Patronalna Uroczystość Zgromadzenia – Matki Bożej Dobrej Rady. Dla Sióstr Pocieszycielek NSJ, Maryja jest wzorem jak spieszyć do ludu Bożego z dobrą radą, szczególnie w naszych czasach, w których coraz częściej ludzie stają się bezradni. Jak wypełnić zadanie pocieszania Bożego Serca?

W Maryi otrzymujemy wzór do naśladowania. Poprzez uległość wobec Woli Boga, wnikanie w pragnienia Jezusowego Serca, wprowadzamy potrzebujących w Ranę Boskiego Serca przez Maryję, która nieustannie zdąża z Dobrą Radą. Czy pytasz Ją o Radę w swoim życiu? Módlmy się wspólnie modlitwą,  którą modlą się Siostry przez czas Nowenny do M.B. D. R.

Najchwalebniejsza Dziewico, wybrana od Rady Przedwiecznej na Matkę Słowa Przedwiecznego, Skarbnico łask Boskich, Orędowniczko grzeszników, oto ja  niegodna służebnica twoja uciekam się do Ciebie, abyś mi była Przewodniczką i Doradczynią na tej łez dolinie. Wyjednaj mi przez Krew Przenajświętszą Twego Syna łaskę wytrwania, odpuszczenie grzechów, zbawienie duszy mojej i środki potrzebne do otrzymania tegoż. Wyjednaj dla Kościoła świętego tryumf nad Jego nieprzyjaciółmi i rozszerzenie Królestwa Jezusa Chrystusa po całym świecie. Amen.

Matko Dobrej Rady. Wspieraj nas swoją Radą.