Wakacje to dobry czas na odnowę i regenerację ciała ale nade wszystko ducha. Temu służy czas rekolekcji zakonnych. Tematem wiodącym -„Oblicze Boże”. Bóg w swoim Synu przybiera ludzką twarz po to, aby twarze ludzkie mogły stać się podobnymi do Jego Twarzy, która jest najwyższą Ikoną Ojca. Kontemplując Oblicze Boże, człowiek zostaje „zadrukowany” boską treścią tak, że sam może stać się Ikoną, ekspresją Tajemnicy. Staje się portretem Boga Ojca. Boga nie można sprowadzić do obrazka. Obraz naprowadza nas w stronę kontemplacji prawdziwego Oblicza Boga miłosiernego, cierpiącego, przebaczającego. Boga spotykamy też w drugim człowieku w jego czynach, w działaniu.