Od 23 lat z inicjatywy św. Jana Pawła II  w święto Ofiarowania Pańskiego przeżywamy Dzień Życia Konsekrowanego. Symeon i Anna ludzie całkowicie poświęceni Bogu, trwający na modlitwie, słuchający natchnień Ducha Świętego, wskazują nam postawę jaką mamy przyjąć wobec ofiarującego się nam Boga. Dlatego w tym uroczystym dniu podczas Eucharystii Siostry wraz ze wspólnotą Kościoła odnowiły swoje śluby  zakonne, czystości, ubóstwa i posłuszeństwa aby przemienionym życiem, radośnie podążać ku niebieskiej ojczyźnie i ku światłu które nie zna zmierzchu i być światłem we współczesnym świecie pełnym mroków i niepokojów dla naszych braci i sióstr w Chrystusie Panu.