Od 23 lat z inicjatywy św. Jana Pawła II  w święto Ofiarowania Pańskiego przeżywamy Dzień Życia Konsekrowanego. Symeon i Anna ludzie całkowicie poświęceni Bogu, trwający na modlitwie, słuchający natchnień Ducha Świętego, wskazują nam postawę jaką mamy przyjąć wobec ofiarującego się nam Boga. Dlatego w tym uroczystym dniu podczas Eucharystii Siostry wraz ze wspólnotą Kościoła odnowiły swoje śluby  zakonne, czystości, ubóstwa i posłuszeństwa aby przemienionym życiem, radośnie podążać ku niebieskiej ojczyźnie i ku światłu które nie zna zmierzchu i być światłem we współczesnym świecie pełnym mroków i niepokojów dla naszych braci i sióstr w Chrystusie Panu.

3 Niedziela Wielkiego Postu

Twe usta Pan napełni śmiechem, a twoim wargom każe wołać radośnie.

Wj 20, 1-17 Ps 19 1 Kor 1, 22-25 J 2, 13-25

Perpetuy, Felicyty