Uroczystość Zwiastowania Pańskiego jest dla nas osób konsekrowanych dniem wyjątkowej łączności z Maryją. Każda z nas jak Ona odpowiedziała na wezwanie Boga swoim osobistym „Fiat”. Dlatego czujemy bliską więź z Maryją Matką Boga i składamy w Jej ręce nasze powołanie zawierzając każdy dzień w służbie Jej Syna Jezusa. W tym pięknym dniu nasze Wspólnoty zakonne uczestniczyły we Mszy św. w łączności z papieżem Franciszkiem, który w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25 marca 2019r. udał się do Sanktuarium Świętego Domu Maryi w Loreto. Celebrował Mszę św. w środku Świętego Domku. Kamienna budowla znajdująca się w sanktuarium jest według tradycji częścią domu z Nazaretu, w którym urodziła się Maryja i gdzie w dzieciństwie mieszkał Jezus.

Na zakończenie Mszy św. papież Franciszek podpisał adhortację, podsumowującą zeszłoroczny synod biskupów na temat młodzieży.

Papież Franciszek wyjaśnił, dlaczego Loreto wybrał na podpisanie adhortacji- mówił: „Dom święty jest domem młodzieży. Tutaj właśnie Maryja Dziewica, Młoda Niewiasta Pełna Łaski nadal przemawia do nowych pokoleń towarzysząc każdemu w poszukiwaniu własnego powołania, dlatego właśnie w tym miejscu chciałem podpisać adhortację apostolską – owoc synodu poświęconego młodzieży. Jest ona zatytułowana „Christus Vivit – Chrystus żyje”. W Zwiastowaniu Maryi jest obecna dynamika powołania wyrażona w trzech momentach wyartykułowanych przez synod: słuchanie Słowa – projektu Bożego, rozeznanie i decyzja – mówił papież Franciszek.

Papież w Loreto