Archidiecezja Warszawska podobnie jak inne archidiecezje, bierze udział w 33 dniowych Rekolekcjach po- beatyfikacyjnych bł. Stefana kardynała Wyszyńskiego i bł. m. Elżbiety Róży Czackiej. Dwie piękne polskie postacie Błogosławionych, których życie i duchowość warto poznać. Rekolekcje można zacząć w każdym czasie dla siebie stosownym. Warto, naprawdę warto. Spróbujmy, dla dobra naszego i świętości naszych rodzin, wspólnot. Prośmy o wstawiennictwo świętych i błogosławionych. 

https://www.beatyfikacja33.pl/33dni