Wielkanoc jest czasem gdzie odkrywamy sens śmierci i życia. Śmierć Jezusa prowadziła do zmartwychwstania. Podobnie jest z naszym życiem. Chociaż lękamy się po ludzku śmierci to mamy w sercu nadzieję, w przyszłe zmartwychwstanie. Dlatego również ten niezwykły czas w którym przyszło nam przeżywać tegoroczny Wielki Post i Wielkanoc niesie nadzieję. Bóg zatrzymał dla nas czas, pozostawiliśmy naszą pracę, zabieganie, pośpiech, niezadowolenie, pretensje a wszystko po to by zyskać o wiele więcej.

Pozwólmy przypatrywać się oczami wiary aby zauważyć na co istotnego zwracać mamy uwagę. Czy w centrum naszego życia jest Bóg? Czy On ma dla nas coś szczególnego do powiedzenia?  Każdy dzień jest wielką wdzięcznością Panu Bogu za Jego obecność, On jest Wszechmocny i Wszechmogący. Kimże jest człowiek w obliczu małego nawet niewidzialnego zagrożenia,które sieje zamęt i lęk we współczesnym świecie?  Czas nam dany to błogosławiony czas na Wspólnotę, na modlitwę, na codzienną Eucharystię, na wynagradzanie Sercu Bożemu za grzechy świata. Jezu zmartwychwstały za wszystko dziękujemy Ci. Ponieważ nasze oczy więcej widzą, nasze uszy lepiej Ciebie słyszą, nasze serca Ciebie więcej kochają.