Rekolekcje zakonne

Od 18-24 sierpnia 2019 r. Zgromadzenie przeżywało swoje wakacyjne rekolekcje w domu łódzkim, prowadzone przez o. Karmelitę z Krakowa. To święta Teresa z Avilla była tą , która przez usta o. Stanisława Karmelity prowadziła...

Uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego

Największe Patronalne święto Zgromadzenia – Uroczystość Najśw. Serca Pana Jezusa. Siostry w swym charyzmacie wynagradzania i pocieszania Sercu Jezusowemu mają zadane czczenie i miłowanie tegoż Serca a szczególnie w święto, które całemu światu przypomina...

Pielgrzymka dzieci do swej Matki

16 czerwca 2019 r. w niedzielę odbyła się kolejna Pielgrzymka dzieci z Warszawy zorganizowana przez s.Joannę M. do Królowej na Jasną Górę. Dwie wcześniejsze  związane były z dziećmi przedszkolnymi, ta obecna dotyczyła dzieci  szkolnych...

Pielgrzymka Matki do swych dzieci

W dniach 7-11 czerwca 2019r. w domu zakonnym w Warszawie przy ul. Syrokomli 23 przebywała Kopia Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Ikona Maryi peregrynuje w rodzinach z racji zakończonej peregrynacji Cudownego Obrazu w diecezji...

Patronalne święto

26 kwietnia przypada uroczystość Patronalna Zgromadzenia Matki Bożej Dobrej Rady. Do celebracji tego wydarzenia, Zgromadzenie przygotowuje się  poprzez 9 dniową Nowennę, zwieńczoną Eucharystią w intencji Zgromadzenia. Maryja jest Matką dla każdego i każdej z...

Wielkanocne życzenia

  Wielkanocne pozdrowienia i życzenia płyną od tych na rzecz, których Zgromadzenie dokonało zbiórki zarówno różańców i okularów jak i znaczków na misje.

Radość Zmartwychwstania

Niech Zmartwychwstały Chrystus będzie wypełnieniem serc wszystkich ludzi na świecie, w sposób szczególny każdej Siostry Pocieszycielki w tym Roku Jubileuszowym. Dzielmy się radością świąt wielkanocnych z każdym spotkanym człowiekiem. Niech łaski płynące z tego...

Boże lekcje czyli Rekolekcje

Wielki Post to czas „ostatniej chwili”, czas mojego i twojego przemyślenia i nawrócenia przed świętem Zmartwychwstania. Rekolekcje wielkopostne w Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Warszawie to przyglądanie się postaciom Biblii towarzyszących Jezusowi w ostatniej...

Miłość naszego Pana

Wielki Post to czas odnowienia swojej miłości do naszego Odkupiciela. Miłość wypisana Ranami i Krzyżem do nas grzeszników. Czy może być większa miłość? Czym odpłacamy za wzgardę jaką przyjął w naszym imieniu, za niesprawiedliwe...