Wielki Post to czas odnowienia swojej miłości do naszego Odkupiciela. Miłość wypisana Ranami i Krzyżem do nas grzeszników. Czy może być większa miłość? Czym odpłacamy za wzgardę jaką przyjął w naszym imieniu, za niesprawiedliwe sądy, za nieludzką boleść jaką zadał człowiek swojemu Bogu?

Siostry Pocieszycielki NSJ wezwane charyzmatem i duchowością Zgromadzenia mają wynagradzać za grzechy swoje i innych ludzi, zanurzać w Ranach Odkupiciela grzeszników i odnawiać swoją miłość do Miłości cierpiącej w Ogrodzie Getsemani i Ukrzyżowanej. Czas Wielkiego Postu to czas odnowy ducha poprzez śpiew Gorzkich Żali, udział w Drodze Krzyżowej, rozmyślaniach i adoracjach wynagradzających, rekolekcjach. To czas dobrych czynów wobec bliźnich. Czas nawracania, prostowania dróg, by być więcej, bardziej, żyć doskonalej.