Wakacje, urlopy, czas odpoczynku od codziennej żmudnej pracy usposabia nas do wdzięczności za piękno stworzonego świata. Chwalimy Boga nie dlatego, że  jest w nas odpowiedni nastrój ale dlatego, że On jest dobry. Bóg przemawia do nas nie tylko przez Słowo, nie tylko przez Syna i Jego Ewangelię, Bóg przemawia przez wszystko, co nas otacza. ” Do Pana należy ziemia i wszystko co ją napełnia, świat cały i jego mieszkańcy”. Ps.24,1. Dobrze,że jest chwila, gdy udaje się nam na własne oczy zobaczyć i doświadczyć na sobie, żeśmy złączeni z naturą i jak każde stworzenie zależni od Stwórcy. Chwała Tobie Panie!!!